SCHEMA/BOKA

SCHEMA

Detta schema är anpassat utefter våra medlemmars önskemål samt via statistik som inhämtats från vår bokningssida, där fokus har legat på vilka tider som flest medlemmar faktiskt tränar på. Schemat gäller under vårterminen 2023 och Golden Fight Club förbehåller sig rätten att ändra, ta bort och anpassa schemat ytterligare beroende på omständigheter. 

BOXNING

Under dessa pass ligger fokus på boxning. Här tränar vi tillsammans på fotarbete, rörlighet, explosivitet, kondition och olika slagtekniker på bland annat mittsar, på säck, på varandra i form av parteknik och via sparring. Passet är för alla nivåer, nivåerna delas upp under passet.

K1

Under dessa pass ligger fokus på kickboxning. Här tränar vi tillsammans främst via partekniksdrillar, men också via mittsar, säck och sparring på slag, spark och knätekniker. Passet hålls i ett väldigt högt tempo men går att anpassa till alla nivåer. 

FIGHT FYS
Dessa pass går på lördagar och är för alla tre kampsporter som klubben erbjuder, där varje stil får anpassade instruktioner. Passet är för alla nivåer, nivåerna delas upp under passet. Under passet ligger den större fokusen på cardio & fys snarare än teknik.

FIGHT MIX
Dessa pass är lunchpass för alla tre kampsporter som klubben erbjuder, där varje stil får anpassade instruktioner. Passet är för alla nivåer, nivåerna delas upp under passet.

MUAYTHAI

Under dessa pass ligger fokus på  thaiboxning. Här tränar vi tillsammans på slag, sparkar, knän och armbågar genom bland annat mittsar, på säck, på varandra i form av parteknik och via sparring. Passet är för alla nivåer, där nivåerna delas upp under passet.

SPARRING

Under dessa pass ligger fokus på sparring i både styrd form och i fri form. Passen är endast till för nivå 2-3. Är man osäker på vilken nivå man är så måste man fråga instruktörerna innan man dyker upp. 
Vad gäller stilarna så kan de korsas och mötas, men sparringsreglerna anpassas då till så att båda träningskamrater har samma förutsättningar. 

BOKA PASS

Oavsett om du är medlem eller ej, måste du boka in dig på passen för att kunna delta. Detta för att vi skall kunna optimera passet till det yttersta. För att passet skall bli av måste det vara minst fyra personer bokade, två timmar innan passet är planerat att starta. I annat fall blir passet inställt och mejl skickas ut till er.

Avboka alltid er plats I GOD TID (senast två timmar innan passet är planerat att starta) om ni fått förhinder och inte kan delta. Vid utebliven närvaro, utan avbokning/sen avbokning blir kund debiteringsskyldig 100 kronor i avgift. Vid totalt tre uteblivna närvaron utan avbokning/sen avbokning på de pass man anmält sig till, blir kund avstängd från bokningssidan. Avstängningen hävs först efter avgifterna är betalda. Är detta ett återkommande beteende förbehåller Golden Fight Club sig rätten att stänga av på längre tid, eller terminera medlemskapet utan återbetalning!